Alnarps Cleanwater

Som ambassadör för Alnarp Cleanwater kan jag erbjuda ett mycket bra bioreningsverk. Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp har uppfunnit ett bioreningsverk som ligger i tiden, ett reningsverk som är både hållbart och fungerar efter naturens egna principer. Förutom att det är miljövänligt och godkänt av myndigheterna är det också en vacker prydnad i trädgården.

För mer information kontakta Anders Köhler  0737-15 79 52