Tjänster

Vi hjälper Dig med all typ av släktforskning och vi arrangerar även efterforskningar i både Sverige och USA som leder till att människor kan återförenas med sina släktingar, så kallade ”family runions”.

Vi kan ordna en för dig speciell CD-rom, innehållande bilder från dina släktingars hemtrakter. Det kan till exempel vara landskapsbilder och bilder från kyrkan där dina släktingar döptes, kanske vigdes. Dina egna önskemål styr vilka bilder skivan ska innehålla. Vi kan även hjälpa till att ordna fram och skicka högkvalitativa traditionella hantverk, specifika från den trakt där dina släktingar härstammar ifrån.

Vi hjälper till med att spåra människor i samband med arvskiften eller med att hitta en förlorad vän.

Vi erbjuder hjälp med planering av resrutter i Sverige och USA.

Allt du behöver göra är att kontakta oss och vi kommer att göra allt för att uppfylla dina önskemål!

Professor Don Johanson är en av de som kontaktat Anders Köhlerför att få hjälp med att spåra sina rötter i Sverige.

Du kan läsa mer om det här.